Hacettepe Üniversitesi

 

Açık Ders Malzemeleri

 

Örnek İzlence (Dersin Anahatları)

Dersin Kodu ve İsmi

BTÖ 222 — Yayımcılık Tasarımı

Dersin Sorumlusu

Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU

Dersin Düzeyi

Lisans

Dersin Kredisi

3-0-3

Dersin Türü

Seçmeli (Alan Seçmeli)

Dersin İçeriği

Yayımcılıkta temel kavramlar, temel tasarım ilkeleri, yazının ve matbaanın öyküsü, kâğıdın öyküsü ve kâğıt türleri, yayım süreci ve yayımcılıkta kullanılan teknolojiler, yayımcılık türleri, baskı teknikleri/türleri, masaüstü yayıncılık, sayfa düzeni, görsel tasarım ve görsel okuryazarlık, basım süreci, yayımcılıkta çeşitli standartlar, standartların önemi, etkileri ve sonuçları, yayımcılık tasarımında bilgisayarın yeri ve önemi, yayımcılıkta kullanılan temel yazılımların kullanımı, yayımcılıkla ilgili yasalar-yasal düzenlemeler, çoğaltım teknikleri ve telif hakları.

Dersin Öğrenme Çıktıları

Bu dersin sonunda öğrenci,

·          Yayımcılıkla ilgili temel kavramları  açıklayabilir,

·          Yazının, matbaanın ve kâğıdın gelişim sürecini açıklayabilir,

·          Yayım sürecini planlayabilir,

·          Yayımcılık türlerini açıklayabilir,

·          Bilişim teknolojilerinin yayımcılıkta önemini kavrayabilir,

·          Bir bilgisayar yazılımı kullanarak bir ürün tasarlayabilir,

·          Yayımcılıkla ilgili telif hakları ve yasal düzenlemeler bilgisine sahip olur, uygulayabilir.

Dersin Süresi

1 Yarıyıl  (3 kuramsal, haftada toplam 3 saat)

Eğitim Dili

Türkçe

Ön Koşul

Yok

Temel Öğretme Yöntemi

 

Değerlendirme Yöntemi

 

Önerilen Kaynaklar

Alpan, G. B. (2005). Görsel iletişim. İstanbul: YA-PA Yayın Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.

Becer, E. (2006). İletişim ve grafik tasarım (5. Baskı). Ankara: Dost Kitabevi.

Erdoğan, İ. (2007). Türkiye’de gazetecilik ve bilim iletişimi. Ankara: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi.

Gürcan, H. İ. (1997). Kitap yayımcılığı. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.

İstek, R. (2005). Görsel iletişimde tipografi ve sayfa düzeni (2. Baskı). İstanbul: Pusula Yayıncılık ve İletişim San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ketenci, H. F. ve Bilgili, C. (2006). Görsel iletişim ve grafik tasarımı. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.

Kınık, M. (2005). Grafik tasarım ve üretim teknolojileri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti.

Parker, R. C. (1999). Amatörler için web tasarımı ve masaüstü yayıncılık. İstanbul: Dünya Yayıncılık A.Ş.

Sarıkavak, N. K. 2005). Sayısal tipografi 1. Ankara: Başkent Üniversitesi Yayınları.

Seferoğlu, S. Sadi (2007). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı (4. Baskı).Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Şeker, M. (2004). Kuramsal temeller ve uygulama ilkeleriyle sayfa düzeni. Konya: Çizgi Kitabevi.

Tokgöz, O. (2006). Temel gazetecilik (6. Baskı). Ankara: İmge Kitabevi.

Uçar, T. F. (2004). Görsel iletişim ve grafik tasarım. İstanbul: İnkılâp Yayınevi.

Uzun, R. (2007). İletişim etiği. Ankara: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi.

AKTS Kredisi

9