Hacettepe Üniversitesi| Akademik Birimler| İdari Birimler
ELE 217 Katı Hal Elektroniği


KÜNYE
Dersin Adı ELE 217 Katı Hal Elektroniği
Ders Sorumlusu Doç. Dr.Uğur BAYSAL
Fakülte Mühendislik Fakültesi
Bölüm Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Dersin Anahatları (İzlence)
Çalışma Planı (Çalışma Takvimi)
DERS MATERYALLERİ
Konu Anlatım Filmleri
MOSFET Çalışma Prensipleri
Elektrik elektronik mühendisliğinin kapsamı
ELE 217 dersi ile ilgili ilk konular
Maddelerin temel yapısı ve kübik kristaller
Bohr atom modeline bakış
Yarıiletkenlerde akım taşıycı elektron ve oyuklar
Yarıiletken kristallerde enerji bant yapıları
Yarı iletkenlerde akım taşınması ve Hall etkisi
Yarıiletken PN eklemi
Metal-N-yarıiletken eklemi
Çözümlü Problemler
Bohr deBroglie
A-B noktaları arasında hızlanan elektron
Transistör hakkında örnek
Transistörün aktifi kipinde (mod) yük akışı
Bohr atom modeli
deBroglie denklemi
Difüzyon akımı ile ilgili örnek
Yarı iletkenin direncinin hesaplanması
Diyot akımı hesaplanması
Sürüklenme akımı
Katkılı silisyumda fermi seviyesi ve Hall katsayısı işareti
Alan etkili transistör
400K sıcaklıkta germanyum
Germanyumun yoğunluğunun hesaplanması
Hall etkisi
PN ekleminin iç gerilimi
Metal-yarıiletken diyodun enerji bant yapısı
Metal-yarıiletken diyodun düz enerji bant durumu
Madde ve enerji
400K sıcaklıkta N tipi katkılanmış yarıiletken
Ssofra tuzu kristali
Saf yarıiletkende (intrinsic) Fermi seviyesi
Katkılanmış yarıiletkende yük yoğunluğu
PN eklemi
400K sıcaklıkta PN eklemi
PN eklem sığası
PN eklem genişliği
PN enerji bant yapısı
Transistörün BE gerilimi ile ilgili bir ispat

 

Hacettepe Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri
06800 Beytepe Ankara