Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı / Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
KÜNYE
Dersin Adı Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
Ders Sorumlusu Doç. Dr. S. Sadi SEFEROĞLU
Fakülte Eğitim Fakültesi
Bölüm Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Dersin Anahatları (İzlence) - Çalışma Planı (Çalışma Takvimi)
DERS MATERYALLERİ
Öğrenme ve Öğretim İlkeleri
Eğitimde Program Geliştirme Süreci ve Eğitim Programının Ögeleri
Eğitimde Hedefler  
 • Hedef Türleri
 • Hedef Kaynakları
 • Hedef Alanları
 • Hedeflerin Analizi
  Eğitim, Öğretim ve Planlama
  OTMT - Temel Kavramlar
  Materyal Geliştirme Süreci-Aşamalar
  Öğretim Materyallerinin Tasarlanması, Hazırlanması ve Seçimi
  Görsel Materyalleri Tasarlama Süreci
  Görsel Tasarımın Unsurları
   
 • Görsel Unsurlar
 • Yazılı Unsurlar
 • Destekleyici Unsurlar
 • Sunum Materyallerinin Hazırlanması
  Öğretimde Görsel-İşitsel Araçlar  
 • Görsel Materyallerin Katkıları
 • Araçları Sınıflandırma
 • Görsel Araçlar: Kitaplar, Tahtalar
 • Kavram Haritaları ve Çalışma Yaprakları
 • Görsel Araçlar: Grafikler
 • Gerçek Eşyalar ve Modeller
 • Yansıtıcılar
 • Öğretimde Görsel-İşitsel Araçlar
 • İletişim Teknolojileri ve Uygulamalar, Teknoloji Destekli Araçlar
 • İnternet
  ETKİNLİKLER / ÖĞRENCİ PROJELERİNDEN ÖRNEKLER
  Bireysel Etkinlikler  
 • MovieMaker Etkinliği (Sonbahar)
 • video (wmv)
 • MovieMaker Etkinliği (Karadeniz Ereğli Tanıtım)
 • video (wmv)
 • MovieMaker Etkinliği (İzmir Tanıtım)
 • video (wmv)
 • MovieMaker Etkinliği (Açlık-Yoksulluk)
 • video (wmv)
  Grup Etkinlikleri  
 • Photoshop Etkinliği (Gezegenler)
 • pps
 • Photoshop Etkinliği (Suyun Kaldırma Kuvveti)
 • pps
 • Audacity Etkinliği (Mıknatıs ve Manyetik Alan)
 • mp3
 • Audacity Etkinliği (DNA ve RNA)
 • mp3
 • MovieMaker Etkinliği (Gezegenler)
 • video (wmv)
 • MovieMaker Etkinliği (Kemik ve Kas sistemi)
 • video (wmv)
 • MovieMaker Etkinliği (Periyodik Cetvel)
 • video (wmv)
  English
  Hacettepe Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri
  06800 Beytepe Ankara / e-Posta: acikders@hacettepe.edu.tr