HÜ Açık Ders Malzemeleri - Duyurular

 

 
Hacettepe Üniversitesi Rektörlük Makamının Tüm Akademik Birimlere dağıtımı yapılan 12.08.2014 tarihli "Ders Materyallerinin Açık Ders Malzemesi" olarak üniversitemiz İnternet sitesinde yer alması" konulu yazısı. [18.08.2014]
 

 

Hacettepe Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri (15 Eylül 2009)

Sayın öğretim elemanları,

Bu mesaj, sizleri üniversitemizde kurulan bir portal hakkında bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır. Portalın adı “Açık Ders Malzemeleri Portalı”dır. Açık Ders Malzemeleri (HÜADM), ders araç-gereçlerinin herkese açık olarak paylaşıldığı elektronik bir ortamdır.

Türkiye'de ders malzemelerinin herkesin erişimine açılması çalışmaları Türkiye Bilimler Akademisi tarafından 2007 yılı Mart ayında Açık Ders Malzemeleri Konsorsiyumu'nun oluşturulması ile başlamıştır. Ulusal Açık Ders Malzemeleri Konsorsiyumunun amacı ders malzemelerinin web sayfası üzerinden üniversite öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin kullanımına sunulmasını sağlamaktır. Türkiye Bilimler Akademisi'nin öncülüğünde hayata geçirilen bu projeyle, üniversitemizin de içinde bulunduğu 34 üniversite, YÖK ve TÜBA arasında bir protokol imzalanmıştır.

Üniversitemizde ders malzemelerini paylaşmak isteyen öğretim elemanları, ders malzemelerini Hacettepe Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri (HÜADM) Portalı’na aktarabileceklerdir.

Açık Ders Malzemelerini web ortamına aktarmak isteyen öğretim elemanları, ders malzemelerini acikders hacettepe.edu.tr veya huadm hacettepe.edu.tr adresine gönderebilirler. Bu e-posta adresi HÜADM ekibiyle iletişime geçmek amacıyla da kullanılabilir. E-posta yoluyla iletilemeyecek türdeki materyaller için proje ekibiyle bağlantı kurulmalıdır. Ders materyalleri merkezimize ulaştıktan sonra bunların uygun formatlara dönüştürülüp yayımlanması işlemi gerçekleştirilecektir. Bu süreçte konuyla ilgili en uygun formata öğretim elemanıyla görüşülerek karar verilecektir.

REKTÖRLÜK

 

İletişim:  Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu
e- Posta : sadiathacettepe.edu.tr
e-Posta (Açık Ders): acikdersathacettepe.edu.tr
Tel :  297-7176 (BÖTE)


 
Hacettepe Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri
06800 Beytepe Ankara