Hacettepe Üniversitesi| Akademik Birimler| İdari Birimler
Prof. Dr. A. Ekrem ÖZKUL'un açık ders malzemeleriyle ilgili duyurusu

Sayı:B.02.1.TBA.0.12-107.04 / 467                                  24/02/2010
Konu: Açık Ders Malzemeleri Duyurusu

Sayın Temsilcimiz,

Bildiğiniz gibi TÜBA öncülüğünde, 31 Temmuz 2009 tarihinde Açık Ders Malzemeleri Projesi'ne finansal destek sağlamak amacıyla, Devlet Planlama Teşkilatı'na (DPT) yapılan başvuru kabul edilmiştir. Proje kapsamında hazırlanacak derslerin UADMK web sitesi (http://acikders.org) üzerinden herkesin erişimine açık olacak şekilde yayınlanması hedeflenmektedir.

UADMK Çalışma Grubu, 2010 yılı için özgün telif ve çeviri açık ders malzemelerinin Matematik, Biyoloji + Moleküler Biyoloji ve Genetik, Fizik + Astrofizik, Kimya ve Yer Bilimleri alanlarında olmasına karar vermiştir.

Hazırlanacak telif eserler,  Açık Ders Malzemeleri Yönerge’sine (http://acikders.org/yonerge) ve Ders Hazırlama Kılavuzu’na (http://acikders.org/kılavuz) uygun olarak 1 Eylül 2010 tarihine kadar sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Çevirilecek derslerin listesi ise (http://acikders.org) adresinde ilan edilmiştir. Bu liste 15 Mart-15 Nisan 2010 tarihleri arasında başvuruya açık kalacak olup ayrıca aynı adresteki ilgili formun 15 Nisan 2010 tarihine kadar doldurulması gerekmektedir.

UADMK Çalışma Grubu’nun değerlendirmesinden sonra seçilen derslerle ilgili olarak çeviri ve telif eser sahipleriyle bir sözleşme imzalanarak hizmet alımı şeklinde ödeme yapılacaktır. Kabul edilen ders malzemelerinin telif hakkı TÜBA’ya devredilecektir.

 Hazırlanacak derslerin lisans seviyesinde ve tercihen üniversitelerimizde verilen dersler için kaynak olabilecek nitelikte olmaları gerekmektedir.

Yukarıda ana hatlarıyla özetlediğimiz duyuruya ait EK 1 ve EK 2’de iletilen Poster ve Broşürlerin  üniversitenizin özellikle Fen Fakülteleri ile ilgili bölüm öğretim üyelerine ulaştırılması hususunda yardımlarınızı rica eder saygılar sunarım.

Prof. Dr. A. Ekrem ÖZKUL
UADMK Başkanı

EK1 UADMK Poster

EK2 UADMK Broşür

Hacettepe Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri
06800 Beytepe Ankara