Hacettepe Üniversitesi| Akademik Birimler| İdari Birimler
Rektorluk Duyurusu: 15 Eylül 2009


Hacettepe Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri

Sayın öğretim elemanları,

Bu mesaj, sizleri üniversitemizde kurulan bir portal hakkında bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır. Portalın adı “Açık Ders Malzemeleri Portalı”dır. Açık Ders Malzemeleri (HÜADM), ders araç-gereçlerinin herkese açık olarak paylaşıldığı elektronik bir ortamdır.

Türkiye'de ders malzemelerinin herkesin erişimine açılması çalışmaları Türkiye Bilimler Akademisi tarafından 2007 yılı Mart ayında Açık Ders Malzemeleri Konsorsiyumu'nun oluşturulması ile başlamıştır. Ulusal Açık Ders Malzemeleri Konsorsiyumunun amacı ders malzemelerinin web sayfası üzerinden üniversite öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin kullanımına sunulmasını sağlamaktır. Türkiye Bilimler Akademisi'nin öncülüğünde hayata geçirilen bu projeyle, üniversitemizin de içinde bulunduğu 34 üniversite, YÖK ve TÜBA arasında bir protokol imzalanmıştır.

Üniversitemizde ders malzemelerini paylaşmak isteyen öğretim elemanları, ders malzemelerini Hacettepe Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri (HÜADM) Portalı’na aktarabileceklerdir.

Açık Ders Malzemelerini web ortamına aktarmak isteyen öğretim elemanları, ders malzemelerini
huadm hacettepe.edu.tr adresine gönderebilirler.  Bu e-posta adresi HÜADM ekibiyle iletişime geçmek amacıyla da kullanılabilir. E-posta yoluyla iletilemeyecek türdeki materyaller için proje ekibiyle bağlantı kurulmalıdır. Ders materyalleri merkezimize ulaştıktan sonra bunların uygun formatlara dönüştürülüp yayımlanması işlemi gerçekleştirilecektir. Bu süreçte konuyla ilgili en uygun formata öğretim elemanıyla görüşülerek karar verilecektir.

 

REKTÖRLÜK


İletişim:  Doç. Dr. S. Sadi Seferoğlu
e- posta :  sadi hacettepe.edu.tr
e-Posta (HÜADM): huadm hacettepe.edu.tr
Tel:  6116
Hacettepe Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri
06800 Beytepe Ankara