Hacettepe Üniversitesi| Akademik Birimler| İdari Birimler
Rektorluk Duyurusu: 30 Haziran 2009


Hacettepe Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri

Ders malzemelerinin web sayfası üzerinden üniversite öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin kullanımına sunulmasını sağlayacak Ulusal Açık Ders Malzemeleri Konsorsiyumu (UADKM - http://uadmk.ulakbim.gov.tr/), 2007 yılının Mart ayında kurularak, Türkiye Bilimler Akademisi'nin öncülüğünde hayata geçirilmiş, ilgili protokol üniversitemizin de içinde bulunduğu 34 üniversite, YÖK ve TÜBA arasında imzalanmıştır. 

Açık Ders Malzemeleri, ders araç-gereçlerinin herkese açık olarak paylaşıldığı elektronik bir ortamdır. Ülkemizde kurulan, UADMK’nın en önemli amacı, Ders Malzemeleri Projesinin hayata geçmesi için gerekli çalışmaları gerçekleştirmektir. Bu protokole göre, konsorsiyuma üye olan her üniversite kendi Açık Ders Malzemeleri Portalini oluşturacak, içeriğini hazırlayacak ve bu ders içeriklerini web ortamında paylaşacaktır. Buradaki amaç, farklı üniversiteler tarafından hazırlanmış ders malzemelerini herkesin kullanımına sunmaktır.

Üniversitemizde de 2009 – 2010 öğretim yılında, ders malzemelerini paylaşmak isteyen öğretim üyelerimiz, Dijital Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi’miz aracılığıyla ders malzemelerini Hacettepe Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri (HÜADM) Portali’ne aktarabileceklerdir.

Açık Ders Malzemelerini web ortamına aktarmak isteyen  öğretim elemanları, ders malzemelerini 15 Eylül 2009 tarihine kadar   huadm hacettepe.edu.tr adresine gönderebilirler.  Bu e-posta adresi HÜADM ekibiyle iletişime geçmek amacıyla da kullanılabilir. E-posta yoluyla iletilemeyecek türdeki materyaller için proje ekibiyle bağlantı kurulmalıdır. Ders materyalleri merkezimize ulaştıktan sonra bunların uygun formatlara dönüştürülüp yayımlanması işlemi gerçekleştirilecektir. Bu süreçte konuyla ilgili en uygun formata öğretim elemanıyla görüşülerek karar verilecektir.

 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Rektör
Prof. Dr. Uğur Erdener

İletişim:  Doç. Dr. S. Sadi Seferoğlu
e- posta :  sadi hacettepe.edu.tr
e-Posta (HÜADM): huadm hacettepe.edu.tr
Tel:  6116

 

 

Hacettepe Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri
06800 Beytepe Ankara