Anouncements

"First Short Term Exchanges of Group of Pupils" student exchange event of "Searching for the Labours of Hercules" project was held in Zonguldak between 6-10 April 2015. Research Assistant Şeyma Çağlar was conducted the "ICT in Learning" Workshop which is prepared by the help of Assistant Professor Selay Arkün Kocadere.

First Transnational Project Meeting of "Searching for the Labours of Hercules" project was held in Zonguldak.

Articles

Dağhan, G., & Akkoyunlu, B. (2016). Çevrimiçi öğrenme ortamlarında kullanım sürekliliğini yordayabilecek yapılara ilişkin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ege Eğitim Dergisi, 17(1), 198-224.

Bayrak, F. & Yurdugül, H. (2016). Öğretmen adaylarının güdülenme stratejilerinin web tabanlı öz-değerlendirme sisteminde öz-müdahale yaklaşımlarına etkisi. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 267-279. doi: 10.16986/HUJE.2015014093

Bayrak, F. & Yurdugül, H. (2016). Web-tabanlı öz-değerlendirme sisteminde öğrenenlerin öz-müdahale algısı ve test alma davranışlarının başarı üzerine etkisi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 7(1), 221-236. doi: http://dx.doi.org/10.21031/epod.46283

Gökçearslan, Ş., Kuşkaya Mumcu, F., Haşlaman, T., & Demiraslan Çevik, Y. (2016). Modelling smartphone addiction: The role of smartphone usage, self-regulation, general self-efficacy and cyberloafing in university students. Computers in Human Behavior, 63, 639-649. 

Demiraslan Çevik, Y. & Çoban, T. (2016). Testing effect in learning digital property and cyber ethics. SDU International Journal of Educational Studies, 3(1), 84-99.

N. Çayır & Akkoyunlu, B. (2016).  Çocuklar için felsefe eğitimi üzerine nitel bir araştırma. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI). 7, (2), 97-133.

Dağhan, G., & Akkoyunlu, B. (2016). Çevrimiçi öğrenme ortamlarının sürdürülebilir kullanımına ilişkin nitel bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 280-299. doi: 10.16986/HUJE.2015013973

Avcı Yücel, Ü. & Usluel, Y. K. (2016).  Knowledge building and the quantity, content and quality of the interaction and participation of students in an online collaborative learning environment.  Computers & Education, 97, 31-48. doi:10.1016/j.compedu.2016.02.015

Dağhan, G., & Akkoyunlu, B. (2016). Modeling the continuance usage intention of online learning environments. Computers in Human Behavior, 60, 198-211. doi: 10.1016/j.chb.2016.02.066

Sarıca, H. Ç. & Usluel, Y. K. (2016). The effect of digital storytelling on visual memory and writing skills. Computers & Education, 94, 298-309. http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2015.11.016

Dargut T. ,Torun F. ,Erdem M. (2016) Uzaktan Eğitim Araştırmaları Üzerine Kesitsel Bir Alan Yazın İncelemesi, Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 2(1) ,71-93.

Usluel, Y. K., Kokoç, M., Çıralı Sarıca, H., & Mazman Akar, S. G. (2016). English Version of Social Networks Adoption Scale: A Validation Study. Telematics and Informatics, 33(2), 484-492.doi:10.1016/j.tele.2015.10.007

Papers

Uçar, B., & Demiraslan Çevik, Y. (2016, Mayıs). Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının çözümlü örnek tasarım süreçlerinin incelenmesi. 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), Rize, Türkiye.

Barın, S., & Demiraslan Çevik, Y. (2016, Mayıs). Üstbilişsel stratejilere dayalı çevrimiçi öğrenmenin bilişim teknolojileri öretmen adaylarının üstbilişsel farkındalık düzeylerine etkisi. 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), Rize, Türkiye.

Barın, S., & Demiraslan Çevik, Y. (2016, Mayıs). Üstbilişsel stratejilerle desteklenmiş çevrimiçi ortamın bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının teknoloji entegre edilmiş ders planı geliştirmedeki performanslarına etkisi. 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), Rize, Türkiye.

Tepgeç, M., & Demiraslan Çevik, Y. (2016, Mayıs). Programlama öğretiminde çözümlü örnek kullanımı: Bir betimsel tarama çalışması. 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), Rize, Türkiye.

Çoban, T. ve Arkün Kocadere, S. (2016). Çevrimiçi topluluklarda katılımı etkileyen faktörler ve arttırmaya yönelik öneriler. 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), 16-18 Mayıs, Rize. 

Sezen Yüksel, N., Urhan, S., Özer, S. ve Arkün Kocadere, S. (2016). Matematiği öğrenme ve öğretme sürecinde teknoloji entegrasyonu: Araçlar. 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), 16-18 Mayıs, Rize.

Akkoyunlu, B., Altınay, Z., & Altınay, F. (2016). Metaphoric interpretations: Learners and technology. 3thInternational Conference on New Trends in Education (ICNTE), Seferihisar, İZMİR.

Dağhan, G. (2016). Bilişim Teknolojileri öğretmen adaylarının eğitim yazılımı geliştirme sürecine yönelik kavram haritalarının incelenmesi. 3th International Conference on New Trends in Education (ICNTE), Seferihisar, İZMİR.

Demiraslan Çevik, Y, & Tepgeç, M. (2016, Nisan). Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının teknoloji mentorluk deneyimleri. International Conference on New Trends in Education (ICNTE), İzmir, Türkiye.

Menzi Çetin, N., & Akkoyunlu, B. (2016). Ortaokul öğrencilerine bilgi arama ve bilimsel iletişim becerilerinin kazandırılması üzerine bir çalışma. 3rd. International Conference on New Trends in Education (ICNTE). 26 - 29 April 2016, İzmir, Turkey.

Nuhoğlu Kibar, P., & Akkoyunlu, B. (2016). Towards more visual literate students: Teachers are designing infographics. 3rd. International Conference on New Trends in Education (ICNTE). 26 - 29 April 2016, İzmir, Turkey.

Özkök, G. A. (2016). Yükseköğretimde Teknoloji Destekli Öğrenme Ekosisteminde Canlı Ders Kullanımı: Hacettepe E-platform. 2. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 17-18 Mart, Bişkek-Kırgızistan.

Yıldız, B., & Usluel, Y. K. (2016). An example on ımplementıng the PIE model regardıng ICT integratıon for effectıve mathematics instructıon. In L. G. Chova et al. (Eds.), Proceedings of the 10th International Technology, Education and Development Conference (pp.2027-2036). Valencia, Spain: IATED Academy

Uslu, N.A, & Usluel, Y.K. (2016). A  proposal for designing strategies and content in  a professional development program on ICT integratıon. In L. G. Chova et al. (Eds.), Proceedings of the 10th International Technology, Education and Development Conference (pp.778-783).Valencia, Spain: IATED Academy

Demiraslan Çevik, Y., & İltüzer, Y. (2016). Teaching decision rules via worked examples. In L. G. Chova et al. (Eds.), Proceedings of the 10th International Technology, Education and Development Conference (pp. 8171-8181).Valencia, Spain: IATED Academy

İltüzer, Y., & Demiraslan Çevik, Y. (2016). Examining secondary school students’ application of decision rules through process tracing methods. In L. G. Chova et al. (Eds.), Proceedings of the 10th International Technology, Education and Development Conference (pp. 8571-8581). Valencia, Spain: IATED Academy

Gündüz, A. Y. & Akkoyunlu, B. (2016). The Relationship Between Students’ Readiness For E-Learning And Their Achievement In Flipped Classroom. International Educational Technology Conference (IETC 2016), Dubai, BAE.

Usluel, Y.K., ve Uslu, N.A. (2016). Öğretmen Adaylarının Yetiştirilmesi Sürecinde Öğretim Üyeleri Perspektifinden BİT Entegrasyonu. XVIII. Akademik Bilişim Konferansı (AB16), 30 Ocak-5 Şubat 2016, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

Arık, G., Şahin, M., Tepe, T. Gündüz, A. Y. & Tüzün, H. (2016). İnternet Erişilebilirliği Farkındalık Analizi. Akademik Bilişim 2016, Aydın.

Uğur, B. ve Arkün Kocadere, S. (2016). Öğrenme ve öğretme sürecine BİT entegrasyonu: Bir çevrimiçi öğretmen eğitimi önerisi. XVIII. Akademik Bilişim Konferansı (AB16), 30 Ocak-5 Şubat, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

Book Chapter

Tüzün, H., Sarıca, H. Ç., Çetin, N. M., Kokoç, M., Sert, G., & Alır, A. (2016). The Adaptation of a Residential Course to Web-Based Environment for Increasing Productivity. In P. Dickenson & J. J. Jaurez (Eds.), Increasing Productivity and Efficiency in Online Teaching (pp. 43-63). Hershey PA, USA: IGI Global. doi: 10.4018/978-1-5225-0347-7.ch003

Çetin Menzi, N. & Akkoyunlu, B. (2016). Bilgi arama davranışı ve eğitim açısından önemi. Aytekin İşman, Ferhan Odabaşı & Buket Akkoyunlu  (Ed).  Eğitim Teknolojileri Okumaları 2016.  (ss. 37 - 55) TOJET - Sakarya Üniversitesi.

Kibar Nuhoğlu, P. & Akkoyunlu, B. (2016).Bilgisayar dersliğinden kendi aracını getir uygulamasına. Aytekin İşman, Ferhan Odabaşı & Buket Akkoyunlu  (Ed).  Eğitim Teknolojileri Okumaları 2016.  (ss. 57 – 71).  TOJET - Sakarya Üniversitesi.

Dağhan, G. &  Akkoyunlu, B. (2016). Bilgisayar destekli eğitimden FATİH projesine. Aytekin İşman, Ferhan Odabaşı & Buket Akkoyunlu  (Ed).  Eğitim Teknolojileri Okumaları 2016.  (ss. 89 - 101).  TOJET - Sakarya Üniversitesi.

Gündüz, A. Y. &  Akkoyunlu, B. (2016). Dönüştürülmüş sınıftan dönüştürülmüş öğrenmeye. Aytekin İşman, Ferhan Odabaşı & Buket Akkoyunlu  (Ed).  Eğitim Teknolojileri Okumaları 2016.  (ss. 237 - 251).  TOJET - Sakarya Üniversitesi.

Kocadere  Arkün, S. & Samur, Y. (2016). Oyundan oyunlaştırmaya. Aytekin İşman, Ferhan Odabaşı & Buket Akkoyunlu  (Ed).  Eğitim Teknolojileri Okumaları 2016.  (ss. 397-414).  TOJET - Sakarya Üniversitesi.

Aşkar, P., Altun, A., Şimşek, N., & Özdemir, N. (2016). How teachers and students depict interactive whiteboards and tablet PCs in a 9th grade classroom. In ICT in Education in Global Context: The Best Practices in K-12 Schools, J. Zhang, J. Yang, M. Chang, & T. Chang (Eds.). Singapore: Springer Singapore, pp. 19-36.

Hacettepe University OpenCourseWare
06800 Beytepe Ankara / e-Mail: acikders@hacettepe.edu.tr