HÜ Açık Ders Malzemeleri - Formlar


Formlar  
1- Ders izlence Formu [html] - [PDF] -- [doc]-indir]
2- Çalışma Planı (Çalışma Takvimi) [html] - [PDF] -- [doc-indir]
3- Dersin Künyesi, Konu Başlıkları ve Materyal Türüyle İlgili Bilgi Formu [html] - [PDF] -- [doc-indir]
   
Hacettepe Üniversitesi Açık Ders Malzemesi İçerik Standartları [html] - [PDF] - [doc]
Örnek: İzlence (Dersin Anahatları) [html] - [PDF] - [doc]
Örnek: Çalışma Planı (Çalışma Takvimi) [html] - [PDF] - [doc]
Örnek: Dersin Künyesi, Konu Başlıkları ve Materyal Türüyle İlgili Bilgi Formu SEC212

 

Not: Dersleriyle ilgili materyalleri Açık Ders Web alanına yüklemek isteyen öğretim elemanlarının Ders İzlence formunu (.doc) indirerek her ders için ayrı ayrı dosyalar halinde hazırlanması beklenmektedir. Çalışma Takviminin ayrı bir dosya halinde sunulması gerekli değildir. Çalışma takvimi ayrı bir dosya halinde (.doc) hazırlanabileceği gibi i izlencenin arkasına da eklenebilir.

Öte yandan dersle ilgili materyallerin hangi konu başlıklarıyla ilgili olduğunun anlaşılması için dersin künyesi, konu başlıkları ve materyal türüyle ilgili bilgilerin yer aldığıı Word dosyasının da (.doc) doldurulması gerekmektedir.
Yollanacak olan materyalllerin de bu tablodaki sıraya göre numaralandırılması hem bağlantıların yapılması sürecinde işimizi kolaylaştıracak hem de yapılabilecek olası hataları önleyecektir.

Hacettepe Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri
06800 Beytepe Ankara / e-Posta: acikders@hacettepe.edu.tr