HÜ Açık Ders Malzemeleri - Hakkımızda

Açık Ders Malzemeleri Nedir?

Açık Ders Malzemeleri, ders araç-gereçlerinin herkese açık olarak paylaşıldığı elektronik bir ortamdır. Ders malzemelerinin her düzeyden kullanıcılara açılması hareketi 2001 yılında Massachusetts Institute of Technology (MIT) tarafından MIT Open Courseware Project (OCW-http://ocw.mit.edu/) ile başlatılmıştır. MIT'de bu proje kapsamında 2009 yılı itibariyle 1900 derse ait ders malzemesi (çeşitli formatlarda ders notları, sınav soruları, video gösterimleri gibi) kullanıma sunulmuş durumdadır. Benzer çalışmalar çeşitli diğer ülkelerde de gerçekleştirilmiş durumdadır.

Türkiye'de ders malzemelerinin herkesin erişimine açılması çalışmaları Türkiye Bilimler Akademisi (http://www.tuba.gov.tr/) tarafından Mayıs 2007’de başlatılmış ve kurumumuz  dahil 45 üniversitenin temsil edildiği Ulusal Açık Ders Malzemeleri Konsorsiyumu oluşturulmuştur. Ulusal Açık Ders Malzemeleri Konsorsiyumunun (http://uadmk.ulakbim.gov.tr/) amacı ders malzemelerinin web sayfası üzerinden üniversite öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin kullanımına sunulmasını sağlamaktır.

Hacettepe Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri

Ulusal Açık Ders Malzemeleri Konsorsiyumunun en önemli amacı, ders malzemeleri projesinin hayata geçmesi için gerekli çalışmaları gerçekleştirmektir. Bu protokole göre, konsorsiyuma üye olan her üniversite kendi Açık Ders Malzemeleri Portalini oluşturacak, içeriğini hazırlayacak ve bu ders içeriklerini web ortamında paylaşacaktır. Buradaki amaç, farklı üniversiteler tarafından hazırlanmış ders malzemelerini herkesin kullanımına sunmaktır. Bu bağlamda ders malzemeleri Hacettepe Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri (HÜADM) Portali’ne aktarılmaktadır.

Kullanıcılar ders içeriklerini görüntüleme hakkına sahiptirler. Kullanıcılar bu amaçlarla kullandıkları bütün malzemeler için Hacettepe Üniversitesi’ne atıf yapmak zorundadırlar. Ders malzemeleri ticari bir kazanç amacıyla kullanılamazlar.

Üniversitelerdeki öğretim elemanları HÜADM Portali’ndeki içeriği, kaynak belirtmek koşuluyla derslerinde kullanabilirler. Her düzeyden öğrenciler bu portalden yararlanarak derslerine çalışabilir, kendi bireysel gelişimlerine katkıda bulunabilirler. Ancak HÜADM Portali’ni takip edenlere herhangi bir diploma veya sertifika verilmemektedir.

Hacettepe Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri
06800 Beytepe Ankara / e-Posta: acikders@hacettepe.edu.tr