HÜ Açık Ders Malzemeleri - Sık Sorulan Sorular

Soru Formlar sayfasındaki formlar her ders için ayrı ayrı mı doldurulmalıdır?
Yanıt Evet, her ders için ayrı bir form doldurulmalıdır.
Dersleriyle ilgili materyalleri Açık Ders Web alanına yüklemek isteyen öğretim elemanlarından, Açık Ders Malzemeleri Web sayfasının "Formlar" bölümündeki Ders İzlence formunu (.doc) indirerek her ders için ayrı ayrı dosyalar halinde doldurmaları beklenmektedir. Çalışma Takviminin ayrı bir dosya halinde sunulması gerekli değildir. Çalışma takvimi ayrı bir dosya halinde (.doc) hazırlanabileceği gibi i izlencenin arkasına da eklenebilir.

Öte yandan dersle ilgili materyallerin hangi konu başlıklarıyla ilgili olduğunun anlaşılması için dersin künyesi, konu başlıkları ve materyal türüyle ilgili bilgilerin yer aldığıı Word dosyasının da (.doc) doldurulması gerekmektedir.
Yollanacak olan materyalllerin de bu tablodaki sıraya göre numaralandırılması hem bağlantıların yapılması sürecinde işimizi kolaylaştıracak hem de yapılabilecek olası hataları önleyecektir.
   
Soru Derslerimle ilgili dosyaların dosya boyutları çok büyük olduğu için e-posta mesajı ekinde yollayamıyorum. Ne yapabilirim?
Yanıt Dosyalar bir CD/DVD içinde iletilebilir.
   
Soru Derslerde kullanılan her türlü görselin yollanması mı beklenmektedir?
Yanıt Açık Ders Malzemeleri portalına konulması amacıyla yoıllanan materyallerde kullanılan görsellerin telif hakkını ihlal edici nitelikte olmaması gerekir. Bu yüzden de her görsel sınıf ortamında kullanıldığı halde açık erişime uygun olmayabilir. Yollanan materyallerde bu tür görsellerin elenmesi gerekir.
   
   
   

Hacettepe Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri
06800 Beytepe Ankara / e-Posta: acikders@hacettepe.edu.tr